geodezja, geodeta, geodeci, usługi geodezyjne, firma geodezyjna, firmy geodezyjne, pomiary geodezyjne, mapa, mapy, działka, podział, geodezyjne, kartografia, mapy sytuacyjne, pomiary, pomiary geodezyjne, kraków, małopolska

geodezja, geodeta, geodeci, usługi geodezyjne, firma geodezyjna, firmy geodezyjne, pomiary geodezyjne, mapa, mapy, działka, podział, geodezyjne, kartografia, mapy sytuacyjne, pomiary, pomiary geodezyjne, kraków, małopolska

Oferujemy pomiary geodezyjne dla klientów indywidualnych oraz firm.

WYKONUJEMY:


- opracowania map sytuacyjno - wysokościowych do celów projektowych (Mapy opracowywane są w wersji numerycznej lub w postaci tradycyjnej, a inne opracowania w postaci cyfrowej i analogowej)

- pomiary inwentaryzacyjne oraz sporządzanie dokumentacji powykonawczej obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu

- geodezyjna obsługa inwestycji

- pomiary kontrolne budynków i budowli, badań przemieszczeń i odkształceń (zwłaszcza wież i masztów antenowych)

- pomiary elewacji budynków

- pomiary realizacyjne - tyczenie budynków, budowli, sieci uzbrojenia terenu

- podziały nieruchomości, rozgraniczenia oraz mapy do celów prawnych

- wznawianie znaków granicznych, wyniesienia granic nieruchomości

- oraz inne pomiary w zależności od potrzeb klienta